Trường Mầm non Tân Thành là trường mầm non đầu tiên của huyện  Phú Bình  đạt trường Mầm non Đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Tân Thành xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Tân Thành, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có trình độ  Đại học, Cao đẳng sư phạm.

100% giáo viên, và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên,  và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 70 cháu với 7cô giáo 

Lớp  (3 tuổi- 4 tuổi): 112 cháu với 9 cô giáo 

Lớp (4 tuổi – 5 tuổi): 88 cháu với 6 cô giáo 

Lớp(5 tuổi – 6 tuổi): 105 cháu với 6 cô giáo